dummy dummy
Visit TWmaps
on Facebook
{map.title.img} {map.title.flag}

PL127

»
»
»previous day - next day

world map 22.11.2018

map 22.11.2018

Informations about the selectd tribes

Name Tag Members Points Rank Villages
Pajonq Pajonq 70 47017789 1 7238 ingame profile
For Fun u Bojara 4F 64 36535516 2 4958 ingame profile
Pajonki Pajonk 49 18684289 3 2436 ingame profile
PRZYPADKI PPD 51 17898133 4 2330 ingame profile
OFFICE OFFICE 68 16954234 5 2390 ingame profile
BIURO BIURO 28 1889225 6 283 ingame profile
Mrówa Mrówa 11 984358 7 177 ingame profile
FOR FUN-ROZ. -4F- 7 305388 8 71 ingame profile
BERETY BERETY 7 212221 9 46 ingame profile
Bractwo Wojenne *B*W* 3 84404 10 14 ingame profile
Opłotki, OPŁ, 1 78700 11 22 ingame profile
Tygrysy Europy TGU 19 73694 12 30 ingame profile
EXODUS EXO 10 64095 13 24 ingame profile
Kulfocentauris Karton 2 33491 14 11 ingame profile
Niezrzeszeni ONG 1 30100 15 8 ingame profile
SANATORIUM U BOJARA... S u B 4 24949 16 11 ingame profile
Razem Możemy Wszystko RMW 1 24480 17 4 ingame profile
Sajanie DBS 5 22956 18 10 ingame profile
PRED PRED 1 21989 19 9 ingame profile
MIELNO MIELNO 1 12070 20 8 ingame profile