dummy dummy
Visit TWmaps
on Facebook
{map.title.img} {map.title.flag}

PL127

»
»
»previous day - next day

world map 21.11.2018

map 21.11.2018

Informations about the selectd tribes

Name Tag Members Points Rank Villages
Pajonq Pajonq 70 46621973 1 7179 ingame profile
For Fun u Bojara 4F 65 36298566 2 4937 ingame profile
Pajonki Pajonk 49 18621227 3 2415 ingame profile
PRZYPADKI PPD 51 17705810 4 2303 ingame profile
OFFICE OFFICE 68 16908859 5 2385 ingame profile
BIURO BIURO 28 1895430 6 284 ingame profile
Mrówa Mrówa 11 983558 7 177 ingame profile
FOR FUN-ROZ. -4F- 7 308775 8 73 ingame profile
BERETY BERETY 7 216592 9 46 ingame profile
Bractwo Wojenne *B*W* 3 82561 10 14 ingame profile
Opłotki, OPŁ, 1 77216 11 22 ingame profile
Tygrysy Europy TGU 19 70901 12 28 ingame profile
EXODUS EXO 10 62722 13 24 ingame profile
Kulfocentauris Karton 2 33248 14 11 ingame profile
Niezrzeszeni ONG 1 28826 15 7 ingame profile
SANATORIUM U BOJARA... S u B 4 24636 16 11 ingame profile
Razem Możemy Wszystko RMW 1 23777 17 4 ingame profile
Sajanie DBS 5 22587 18 10 ingame profile
PRED PRED 1 21669 19 9 ingame profile
MIELNO MIELNO 1 12070 20 8 ingame profile